Inscripció

El periode de inscripció acaba el dia 17 d’Octubre de 2016 a les 21:00 h.

  • AMB LICENCIA FEDERATIVA 50 €
  • SENSE LICENCIA FEDERATIVA 62 €
  • DINAR DE CLAUSURA ACOMPANYANTS 30
FECHA DE NACIMIENTO

LICENCIA

NOMBRE ACOMPAÑANTE

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE ACOMPAÑANTE

FECHA DE NACIMIENTO