Inscripció

El periode de inscripció acaba el dia 17 d’Octubre de 2017 a les 21:00 h.

  • AMB LICENCIA FEDERATIVA 55 €
  • SENSE LICENCIA FEDERATIVA 65 €
  • DINAR DE CLAUSURA ACOMPANYANTS 30

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE ACOMPAÑANTE

FECHA DE NACIMIENTO

–>